ACOMPANYA'NS A
LA NOSTRA MISSIÓ

Dance And Performance Program Europa i Regne Unit

SUPORT EL NOSTRE TREBALL

Com a organització digital de dansa contemporània més diversa d'Europa, InDance International crea oportunitats.

Located in Nau Ivanow Barcelona and we are passionate commitment to contemporary dance collaboration with multimedia technologies through various activities to shape and invest in the future of dance.

Exclusiu per a InDance International és el lliurament de projectes inclusius juntament amb el desenvolupament d'oportunitats professionals per a artistes emergents a través d'InDance Barcelona, esdeveniment anual de performance de dansa, produccions, vídeo, pel·lícules de dansa, dansa en pantalla, tecnologia i tallers.

El treball d'InDance International no seria possible sense el suport de donants privats individuals, finançadors públics i privats, trusts i fundacions, associacions digitals i comercials.

Tot el que pugueu donar per donar suport al nostre treball ajudarà a la comunitat a continuar impulsant la representació de dansa contemporània més enllà del teatre amb l'ús de la col·laboració multimèdia dinàmica.

To make a one-off or regular contribution to InDance International please contact:

Gestió i Comunicacions
info@indanceinternational.com

MANES DE SUPORT EL NOSTRE TREBALL

Les donacions ens donen força, estabilitat i recursos per seguir expandint-nos per donar suport a la nostra petita comunitat d'artistes

Actuar, Col·laborar i Brillar amb nosaltres a Europa i internacionalment

Ser membre d'una comunitat internacional a Barcleona

I què passa amb
invertir en nosaltres?
Patrocina una ballarina