ACOMPANYA'NS A
LA NOSTRA MISSIÓ

Dance And Performance Program Europa i Regne Unit

COM SUPORTAR EL NOSTRE TREBALL

Com a organització digital de dansa contemporània més diversa d'Europa, InDance International crea oportunitats.

Situats a www.nauivanow.com Barcelona i apostem apassionadament per la col·laboració de la dansa contemporània amb tecnologies multimèdia a través de diverses activitats per donar forma i invertir en el futur de la dansa.

Exclusiu per a InDance International és el lliurament de projectes inclusius juntament amb el desenvolupament d'oportunitats professionals per a artistes emergents a través d'InDance Barcelona, esdeveniment anual de performance de dansa, produccions, vídeo, pel·lícules de dansa, dansa en pantalla, tecnologia i tallers.

El treball d'InDance International no seria possible sense el suport de donants privats individuals, finançadors públics i privats, trusts i fundacions, associacions digitals i comercials.

Tot el que pugueu donar per donar suport al nostre treball ajudarà a la comunitat a continuar impulsant la representació de dansa contemporània més enllà del teatre amb l'ús de la col·laboració multimèdia dinàmica.

Per fer una contribució puntual o regular a l'IDI, poseu-vos en contacte amb:

Gestió i Comunicacions
info@indanceinternational.com

MANES DE SUPORT EL NOSTRE TREBALL

Les donacions ens donen força, estabilitat i recursos per seguir expandint-nos per donar suport a la nostra petita comunitat d'artistes

Actuar, Col·laborar i Brillar amb nosaltres a Europa i internacionalment

Ser membre d'una comunitat internacional a Barcleona

I què passa amb
invertir en nosaltres?
Patrocina una ballarina