ADICTE URBÀ A LA COMPRA DE BOTIGUES EN PREPARACIÓ PER A UNA NOVA PEL·LÍCULA DE BALL, POST COVID 2021

IDI, Project Loyalty, Barcelona 2021
Directora, coreògrafa Miss Harriet Macauley, Regne Unit / ES Gerent Tatia Lolua, VideògrafEditor Vitor Schietti
Ballarins: Lhatsun França, Carlos Way Columbia, Nazarena Caramelo Argentina, Noa Saada França, Sofi França  Gregori Enderson Rosso Aranguren (Moll) Veneçuela, Andrés Bustamante Suarez (Denox) Veneçuela Dalí Enrique Galarza Ponce Perú, Gregori Anthoni Rosso Aranguren (boby) Veneçuela, Rick Jordan Palomino Ponce Perú.

Lleialtat del projecte, Barcelona Post-Covid 2021. Excel·lent començar a comprar, ballar treballant a la botiga d’Urban Addict! Roba nova per a 10 ballarins.

Imatges: Tatia Lolua, IDI.

Compartir:

Missatges recents